Gölge Öğretmen Nedir? Nelere Dikkat Edilmesi Gerekiyor?

Eğitim tüm bireyler için sunulan ve kişisel farklılıkları dikkate alan bir yapı olduğu zaman birey ve toplum gelişimi için kilit bir rol üstlenmiş olur. Eğitimle gerçekleştirilmek istenen istendik davranış değişikliği bireyin kendi yaşantısı ile oluşmalıdır. Kendi yaşantısını içermeyen bir yapı olduğunda öğrenmenin gerçeklemesi mümkün değildir.

Bu nedenle eğitim ve danışmanlık için anladığımız bireyin kendini tanıması, çevresine dengeli bir uyum gerçekleştirmesi ve problemlerini çözebilmesidir. Tüm bu eğitim amaçları özellikleri birbirinden farklı çocuklar için esnetilebilir olmalıdır. Kişisel farklılıklar denildiğinde akla gelen ilk grup özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerdir.

Gölge Öğretmen ve Özel Gereksinimli Öğrenci

Eğitim ile bir kültürleme hedeflemekteyiz. Özel gereksinimli öğrencilerimiz bu sosyal kültürü hem aile desteği hem de profesyonel destek ile kazanması gerekiyor. Bu noktada öğrencimizi sosyal hayata uyum sağlamış hale getirmek ve desteklemek için gölge öğretmen önemli bir rol üstleniyor. Gölge öğretmenler özel eğitime ihtiyacı olan çocukla çalışan bir eğitim yardımcısıdır. Aile, çocuk ve okul üçgeninde çalışarak yardımcı olmaya çalışır. Gölge öğretmenin amacı öğrenciyi bağımsız birey haline getirerek akranlarıyla kaynaşmasını sağlamaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için kendine has yöntemler, teknikler ve taktikler kullanır.

Gölge Öğretmenler Nasıl Bir Eğitim Alır?

Gölge öğretmenler öğrencinin daha aktif bir rol üstlenmesi için çalışan kişiler olduğundan kişilik özellikleri ve yetenekleri bu iş için uygun olmalıdır. Merkezimizde bulunan personel bölümüne başvuruları alınan öğretmen adayları bir dizi mülakat sürecinden geçer. Bu aşamada uzman ekibimiz adayları iletişim, sosyal beceri, pedagojik bilgi ve beceriler ile eğitim bilimleri alanındaki yetkinliklerine göre sıralar. Bu sıralama sonrası seçilen gölge öğretmenler bir dizi eğitimden daha geçirilerek sadece refakatçi değil aynı zamanda bir uzman olarak yetişmeleri sağlanır.

Gölge Öğretmen Hangi Öğrenciler ile Çalışır?

Gölge öğretmenlik sistemi özel gereksinimli öğrenciler içindir. Bu nedenle Otizm, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Zihinsel Yetersizlik gibi tanıları olan öğrencilerin yanında olur. Otizmli öğrenciler için sosyal beceri gelişimi, dikkat eksikliği için çeşitli etkinlikler ve zihinsel yetersizlik alanı için de çeşitli oyunlar ve çalışmalar içine girerler.

Gölge Öğretmen ile Kazanabilen Beceriler

Gölge öğretmen öğrenciyi aktif, ilgili, dikkatini toplamış ve kendini iyi hissetmiş bir ruh hali ile sınıf öğretmenine transfer etmekle yükümlüdür. Gölge öğretmen özellikle tutum ve davranışlar üzerinde durarak odaklanma, etkileşim kurma, rol alma, aktif sosyal beceri geliştirme, etkili iletişim kurma ve davranışları üzerinde kontrol oluşturma gibi pek çok beceri kazandırmada yetkin kişilerdir.

Yapılan Çeşitli Çalışmalar

Özel gereksinimli öğrenciler için üzerinde durduğumuz en önemli konu sosyal beceri gelişimidir. Bu noktada gölge öğretmenlerimiz öğrencinin oyun çalışmaları, akranlarıyla kurduğu takım faaliyetleri, birlikte tamamlama içeren karmaşık görevler noktasında büyük destek olurlar. Diğer öğrenci velileri ile de iletişim halinde kalarak öğrencinin diğer arkadaşları ile daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olur. Kurumumuz gölge öğretmenler, uzman eğitimciler, ekip arkadaşları ve makam şoförü dahil büyük bir eğitimsel birikim sahibidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.